KNX

KNX används i alla typer av byggnader från privata hus till kontor för och få smarta hus samt energi effektivisera. Det innebär ökad komfort och möjligheter till smarta funktioner samt högre säkerhet. Med KNX får du:

  • Övervakning/styrning av fastighetsfunktionerna i ett system
  • Fjärråtkomst till fastighetens funktioner via smartphone, surfplatta och PC
  • Färre ledningar
  • Kortare installationstider
  • Reducerade energikostnader genom behovsanpassad styrning av belysning, värme/kyla och ventilation.
  • Loggning och insamling av driftsdata.
  • Enkel utbyggnad av smarta hus funktioner.

Det är bara fantasin som sätter gränser!

knx